Tarieven

Consultatie en diagnostiek
C11 Periodieke controle € 22,16
C13 Probleemgericht consult € 22,16
C22 Schriftelijke medische anamnese € 22,16
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 104,95
Preventieve mondzorg
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie € 13,07 / per 5 min
M02 Consult voor evaluatie van preventie € 13,07 / per 5 min
M03 Gebitsreiniging € 13,07 / per 5 min
M32 Eenvoudig bacteriologische onderzoek € 17,49 / excl. labkosten
M40 Fluoride behandeling € 14,58
Tandvleesbehandelingen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154,51
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 169,09
T22 Grondig reinigen wortel per element € 22,32
T31 Herbeoordeling met pocketstatus na initiële tandvleesbehandeling € 90,38
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus na initiële tandvleesbehandeling € 104,95
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 46,65
T41 Beperkt consult paradontale nazorg € 61,22
T42 Consult paradontale nazorg € 88,63
T43 Uitgebreid consult paradontale nazorg € 117,78
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 154,51
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 169,09
T91 Pocketregistratie € 34,98
T92 Parodontiumregistratie € 69,97
T93 Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling € 40,82 / excl. labkosten

Maximum tarieven per 1 januari 2020

Privacy Protocol

Praktijk voor mondhyiëne Annemiek Roelfzema werkt conform een privacy protocol.

Met de door u verstrekte persoonsgegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in mijn patiëntendossier. Voor zover dit nodig is voor de behandeling of op uw verzoek worden de persoonsgegevens verstrekt aan andere zorgaanbieders. In het geval dat een andere zorgaanbieder informatie verstrekt, zal dit in uw patiëntendossier worden opgenomen.

Mocht u uitwisseling van informatie aan andere zorgaanbieders niet wensen, dan kunt u dit kenbaar maken en wordt dit in uw patiëntendossier geregistreerd.